Pretraga
Pretraga

Igra sa prirodnim materijalima

Prateći savremene tokove koji promovišu sve veću primenu prirodnih materijala u čovekovom okruženju i Basic line ih sve više primenjuje u svojoj proizvodnji. Kada to spojimo sa modernim trendovima u dizajnu nameštaja dobijamo veoma skladne kompozicije materijala u enterijeru. Tako smo već neko vreme na jednom zanimljivom, a u našem okruženju još uvek egzotičnom putu obrade materijala zvanom:

  • Patiniranje drveta
  • Lakiranje drveta vodenim bajčevima
  • Premazivanje drveta lanenim i drugim prirodnim uljima

Patiniranje drveta

Patiniranje drveta i drvnih ploča je tehnika koja daje nameštaju efekat starosti. Ta tehnika je prisutna u obradi i drugih materijala osim drveta, a nastala je iz želje da se modernim tehnološkim postupkom dobije proizvod koji će u sebi sadržati duh starine. Proizvod obrađen na ovakav način može da da utisak različitog nivoa starosti, od veoma starog, natrulog nameštaja, do nameštaja tek načetog zubom vremena. Ovaj raspon efekta starosti je upravo ona nota koja pruža mogućnosti ispoljavanja kreativnosti stvaraoca.

Lakiranje drveta vodenim bajčevima

Bajcovanje drveta i drvnih ploča je tehnika koja je odavno poznata. Radi se o tome da se drvo premazuje transparentnim premazima koji u sebi imaju određene pigmente, čime se zadržava prirodna struktura i tekstura drveta ali sa određenim tonom boje. Vodeni bajčevi su poznati već neko vreme, ali sa buđenjem ekološke svesti se povećala i njihova primena. Ono što je osnovna karakteristika ovih premaza je to što za njihovu primenu nisu potrebni agresivni i po ljudsko zdravlje i prirodu štetni rastvarači, već se rastvaranje vrši običnom vodom.

Premazivanje drveta lanenim i drugim prirodnim uljima

Osnovna karakteristika površinske obrade drveta i drvnih ploča ovim uljima je kao i kod vodenih bajčeva momenat ekološke svesti. Primenom ulja na površini nameštaja od drveta i drvnih ploča dobijamo mokar efekat površine, a takođe se u velikoj meri umanjuje higroskopnost drveta. Najveća primena ovih ulja je na kuhinjskim radnim pločama zbog postojanja mogućnosti da prilikom pripremanja jela na ovim pločama hrana dođe u dodir sa premazom, a takođe je tu i velika mogućnost kontakta vlage sa drvnom pločom. Ono što ostavlja poseban utisak u prostoriji gde se nalazi nameštaj obrađen ovim uljima je blagi i prirodan miris koji emituje ovaj premaz.

Postoje i drugi ekološki materijali koji se primenjuju u površinskoj zaštiti, ali o njima i gore pomenutim premazima ćemo pisati neki drugi put.

Podelite ovaj članak