Nušićeva 3, 23000 Zrenjanin
060/541-6680
basicline.salon@gmail.com
Pon-Pet: 07-16h | Sub: 09-14h
Basic Line Basic Line
0 Moja korpa

Sami napravite kuhinju

Sami napravite kuhinju

Sve više se ljudi odlučuju da sami naprave nameštaj, a kako kuhinje najređe možete da kupite fabrički urađene po meri vašeg prostora, one su pored plakara vrsta nameštaja koja se najčešće radi u malim radionicama. Ukoliko ste imali prilike da radite neke poslove uz pomoć bušilice, neće vam biti problem da sami napravite svoju kuhinju, ali pre nego što počnete ne bi bilo loše da pročitate neke savete:

Alat

Od alata će vam biti potrebna ubodna testera, akumulatorska bušilica, krstasti nastavci „PZ1“ i „PZ2“, burgije za drvo R3 i R5mm, metar, ugaonik, lakši čekić, drvena olovka, par zavijača sa ravnom i krstastom glavom i eventualno stega za ugaono stezanje.

Vijci

Vijci koji se upotrebljavaju za spajanje elemenata nameštaja u domaćoj radinosti se nazivaju „holcšrafovi“ vijci za drvo. Za spajanje kutija  se upotrebljavaju vijci 4×40 i 4x50mm, za montažu šarki za vrata i klizača za fioke se upotrebljavaju vijci 4×16 i 3x16mm. Za montažu plastičnih nožica za dna donjih kutija vam takođe trebaju vijci 4x16mm. Vijci koji se upotrebljavaju za kačenje gornjih elemenata za zid zavise od vrste materijala od kog je zid napravljen, a takođe i tiple, te se tu treba posavetovati u trgovini u kojoj ih kupujete, o tome će kasnije biti reči. Ručice se u glavnom montiraju mašinskim vijcima R4mm koji se najčešće dobijaju uz ručice. Za montažu ručica na fioke bi trebalo da se uzmu duži vijci jer oni uglavnom prolaze kroz dva sloja iverice (2x18mm), pa je najbolje za to kupiti lomljive mašinske vijke R4mm.

Okov

Za montažu vrata na kutije se koriste najčešće ravne lončaste šarke za vrata koja u potpunosti preklapaju ivice kutije. Pored ravnih lončastih šarki postoje i kolenaste i polukolenaste šarke, ali one se retko koriste u ovom slučaju. Za montažu fioka se koriste najčešće klizači dužine 500mm. Nosači polica mogu biti sa ekserom, za montažu gornjih elemenata za zid se koriste klasični nosači gornjih elemenata i na dna donjih kutija se montiraju štelujuće plastične noge. Takođe su vam potrebne neke ručice, sudopera i diht-lajsna. Ovo su osnovni okovi za montažu klasične kuhinje.

Pločasti materijal

Kao osnovni materijal za sklapanje kutija i frontova najzastupljenija je oplemenjena iverica „univer“, debljine 18mm. Ima je u raznim bojama i dezenima. Za radnu ploču se koriste pult-ploče od iverice šablonski rađene u širini od 60cm, debljine 30-40mm i obložene specijalnom folijom otpornom na agense iz domaćinstva koja se radi u različitim dezenima. Za poleđinu se koristi hdf ploča debljine 3mm koje takođe ima u raznim dezenima.

Kantovanje

Za oblaganje ivica kutija i frontova se koriste kant-trake. One se uglavnom lepe odmah nakon sečenja univera u radionicama gde vam kroje materijal. Na ivice kutija je dovoljno da se lepe kant trake debljine 0,4-0,5mm, dok se na ivice frontova lepe trake debljine 2mm zbog estetike i pojačane otpornosti. Prilikom “vađenja” mera iz crteža potrebnih za krojenje univera uglavnom treba uzeti u obzir to da se osnovna mera umanjuje za 2mm u koliko se na ivice lepe trake debljine 2mm, dok se za elemente na kojima se lepi traka 0,4-0,5mm debljine mera ne umanjuje.

Dimenzionisanje

Prilikom dimenzionisanja elemenata  treba obratiti pažnju na sledeće:

- Visina donjih elemenata treba da je 85cm, dubina je 60cm, s tim što bi frontove trebalo uvući u odnosu na prednju ivicu radne ploče za oko 2-3cm, a bilo bi dobro da se i poleđina uvuče u odnosu na zadnju ivicu radne ploče za 2-3cm, da bi iza donjih elemenata mogao da cirkuliše vazduh. Sa gornje strane se ne praktikuje montaža plafona, već je dovoljno da se širinom korpusa postave dve „šlajfne“ oko 80mm širine koje služe da se kroz njih veže radna ploča koja dolazi preko donjih elemenata. Postoje dve vrste sudopera u onosu na montažu – usadne (usađuju se u radnu ploču) i nasadne (montiraju se na donje kutije bez radne ploče).

- Gornji elementi se rade sa dubinom od 28-30cm. Visina gornjih elemenata može biti po izboru, a visina na kojoj se kače gornji elementi bi bilo najbolje da je oko 150cmm od poda do dna kutije.

- Širine gornjih i donjih elemenata ne bi trebale da prelaze 100cm, jer postoji šansa da zbog prevelikog raspona police usled opterećenja dobiju „stomak“. Vrata i fioke ne bi trebali da prelaze 60cm širine, jer na većim širinama vrata i fioke ne funkcionišu sjajno.

- Kutije fioka su u gabaritu 25mm uže od unutrašnje širine kutije elementa u koji se ugrađuje, dužina bi trebala da bude nešto manja od dubine kutije (znači oko 50cm), a visina kutije fioke trebalo bi da bude par cm manja od visine čela fioke. Broj fioka po vertikali elementa ukoji se ugrađuju je  4-5kom.

- Gabarite vrata i čela fioka bi trebalo smanjiti za 1,5-2mm od svih ivica kutije na koju se montiraju, a između fioka i između parnih vrata bi trebalo da se ostavi rastojanje od 3-4mm. Poleđine takođe ne bi trebalo krojiti po merama gabarita kutija na koje se montiraju, već i njih treba suziti za 1,5-2mm od svake ivice, znači ukupno 3-4mm od gabarita kutije.

Montaža

Nakon dimenzionisanja sledi faza “vađenja” mera pločastih materijala, beleženje kantovanja i pisanje specifikacije okova. Mere pločastih materijala, kantovanje i specifikacije okova se diktiraju u radionicama gde vam seku ploče, kantuju i spremaju okov. Potrebno je da se izbuše rupe za montažu šarki na vratima (to se takođe radi u istim radionicama). Takav materijal je spreman za montažu.

Prilikom montaže kutija bi trebalo da pokušate da jednom rukom držite uglove spojeva (stranica+plafon/dno), a drugom rukom zavijate vijke uz pomoć akumulatorske bušilice. Ukoliko niste uvežbani, savetujemo da koristite ugaone stezače. Takođe bi bilo dobro da se u prvu ploču u koju ulaze vijci odradi predbušenje burgijom R3mm radi lakšeg ulaska vijka, dok u drugu ploču spoja vijak ulazi lakše jer prolazi kroz porozan sloj ivice. Nosači polica i poleđine se učvršćuju ekserima uz pomoć čekića. Prilikom montaže vrata šarke imaju izvesnu mogućnost štelovanja radi lepšeg naleganja. Kutije fioka se raspoređuju u ravnomernim razmacima celom visinom elemenata u koje se ugrađuju, a nakon toga se montiraju čela fioka. Ovo treba raditi malo pažljivije, jer ne postoji mogućnost finog štelovanja čela fioka.

Sledeća faza je postavka gotovih kuhinjskih elemenata u prostor. Prvo bi trebalo postaviti gornje elemente radi lakšeg prilaska zidu. To bi trebalo da rade najmanje dve osobe. U zavisnosti od vrste zida treba predvideti adekvatne tiple i vijke (o tome se treba konsultovati sa prodavcem tipli). Nakon postavke gornjih delova sledi postavka donjih delova. Nakon ređanja sve elemente treba postaviti u što idealniji vodoravni položaj. To se radi štelovanjem kuhinjskih nožica. Sledeća faza je postavka radne ploče i sudopere na donje delove. U koliko se koristi usadna sudopera, nju bi trebalo prvo ugraditi u radnu ploču, pa zatim namontirati radnu ploču na donje elemente. Montaža usadne sudopere u radnu ploču se radi usecanjem radne ploče uz pomoć ubodne testere i  učvršćavanjem sudopere u usečenu rupu. Ova faza takođe mora da bude pažljivo urađena, da se ne bi dogodilo da procuri spoj sudopere i radne ploče. Nakon postavke radne ploče, potrebno je da se postavi diht-lajsna uz ivicu radne ploče i zid. Još jedanput bi trebalo fino da se došteluju šarke vrata, namontiraju ručice, obriše kuhinja i možete da skuvate kafu.

Napomene:

- Ukoliko želite da postavite ugradnu tehniku u svoju kuhinju, svaki kuhinjski aparat mora da poseduje uputstvo za ugradnju na osnovu kojeg možete vrlo lako da napravite element u koji ćete ugraditi tehniku.

- Ukoliko želite da postavite neke ekskluzivnije mehanizme za otvaranje fioka i vrata, savetujemo da to ne radite odmah bez stručne pomoći bez obzira što svaki od tih mehanizama sadrži uputstvo za ugradnju.

- Električnu i vodovodnu montažu takođe savetujemo da rade stručna lica.