Radne ploče

Radne ploče su po sastavu slične univeru ali se veoma razlikuju po gabaritima i folijama kojima su obložene. Debljina radnih ploča kreće se i do 80mm gabarita oko 600×4000mm u zavisnosti od proizviđaca i namene. Folije kojima su obložene radne ploče dosta su otpornije od folija kojima je obložen univer samim tim je i radna ploča dosta otpornija, pre svega na vlagu i habanje.

Za razliku od univera kod radnih ploča najmanje jedna strana (kant) je presvučen folijom tj. čini celinu sa radnom površinom ploče.

basic-line-zrenjanin

Tel/faks: 023/541-668

E-mail:
basicline.marketing@gmail.com

Nušićeva 3

23000, Zrenjanin